Utama > VISI, MISI DAN OBJEKTIF MTSFAZ

30-May-2019

VISI

Berazam mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keunggulan sahsiah

sebagai gaya hidup sekaligus menjadi sebuah sekolah contoh

dan ternama serta menjadi pilihan masyarakat

untuk mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah Islamik berasaskan

akidah ahli Sunnah Wal Jamaah.

 
MISI
Berusaha menghiasi diri pelajar dengan kecemerlangan ilmu, kemampuan sahsiah,

kesejagatan kepimpinan,

keterampilan yang luhur dan keimanan yang sejati sekaligus bertindak

sebagai aset pendidikan insan yang seimbang.

 

OBJEKTIF

Melalui pelan modul Khalifah 5A MTSFZ berusaha untuk :

Melahirkan insan-insan yang patuh pada suruhan Allah SWT dan

mengamalkan Sunnah Nabi dalam kehidupan seharian 

melalui program pemantapan ilmu Al-Quran (Celik Al-Quran)

 

Menerapkan nilai-nilai disiplin dan modal insan yang tinggi

agar dapat menjalankan dakwah secara langsung

ataupun tidak langsung kepada umat Islam keseluruhannya

sekaligus menjadi model ikutan (IKON ISLAM)

 

Memperkenalkan pelajar tentang penguasaan ilmu yang seimbang

dari sudut Akademik, Islamik dan Tahfiz agar pelajar berfikiran luas dari 

segenap bidang yang diceburi.