Utama > TAHFIZ MTSFAZ

30-May-2019

FOKUS UTAMA 

IQRA'

+ Penumpuan Kepada Makhraj & Pengenalan Bacaan 

+ Memastikan Kualiti Bacaan Yang Betul Dan Tepat

TILAWAH

+ Penumpuan Kepada Kelancaran Bacaan & Tajwid

HUFFAZ

+ Penumpuan Kepada Hafazan dan Harfiyyah

  • Pelajar dikategorikan mengikut kemampuan menguasai ilmu Al-Quran bukan mengikut peringkat umur dan kelas.